Tradycyjnie w jednym weekendzie listopadowym tj. 19-20.11.2016r. polowali u nas koledzy z Danii. W tym roku gościliśmy 14 myśliwych. Polowaliśmy na wszystkich trzech obwodach. Prowadzącymi polowanie byli koledzy Dariusz Szulc, Ryszard Pigla, Krzysztof Wyrwa i Jakub Kraska. Koordynował całe polowanie łowczy Wojciech Pluskota. W polowaniu brali również udział przedstawiciele naszego koła. Podczas tego dwudniowego polowania strzeliliśmy byka i 3 łanie jelenia, 2 łanie daniela, 28 dzików i 2 lisy. Pierwszego dnia Królem został Finn Thielsen – 3 dziki, wice Królem Claus Uladll Vogt – 3 dziki a II wice Królem Jacob Olivarius Jessen – dzik odyniec.

W dniach 15-19.09.2016 gościliśmy pierwszą grupę 3 myśliwych z Danii polujących komercyjnie na jelenie byki.

Na szczególną uwagę zasługuje jeleń byk pozyskany przez myśliwego podprowadzanego przez Tomasza Szulca. Myśliwi pierwszy raz spotkali tego byka podczas rannego wyjścia już w drugi dzień polowania. Zajęli miejsce jeszcze przed świtem na wysiadce nad „dużym polem”. Wraz z wstającym dniem chmara złożona z 15 sztuk powoli zbliżała się do wysiadki, byk porykiwał rzadko, pilnował chmary oraz odganiał natrętne chłysty. Myśliwi rozpoznali, że to stary byk o imponującym wieńcu. Niestety znaczna odległość oraz kręcące się chłysty nie pozwalały na skuteczny strzał lub podchód. Wieczorem myśliwi powrócili w to miejsce licząc że byk opuści dzienną ostoję jeszcze za jasna. Niestety „rogal” wyszedł na pole z innej strony niż oczekiwali myśliwi. Ruchliwość byka oraz zapadający zmierzch nie pozwoliły na dojście do sytuacji strzeleckiej. Sobotnim rankiem myśliwi znowu zajęli miejsce na tej samej ambonie, niestety chmara z bykiem jeszcze za szarówki zeszła z pola daleko od miejsca zasiadki. Myśliwi postanowili zmienić rejon na Cegielnię licząc na spotkanie z tym lub innym bykiem. W trakcie podchodu gazociągiem na jedną z wysiadek na lesie ujrzeli odpoczywające dwa młode byczki, które po chwili uciekły wyraźnie czymś zaniepokojone. Po chwili pojawił się On. Pomimo znacznej odległości zapadła szybka decyzja o oddaniu strzału. Myśliwy duński popisał się perfekcyjnym strzałem na ok 180 m do rzadko zatrzymującego się byka, który spisał testament po ok 30 m. Byk okazał się 12 letnim nieregularnym czternastakiem obustronnie koronnym, waga wieńca 2 dni po preparacji to 10,7 kg, waga w skupie 172 kg. Wszyscy po cichu liczyli na złoty medal, niestety wstępna i szacunkowa wycena pokazała, że będzie brakować kilku punktów. Jest to na tą chwilę najcięższy wieniec jelenia byka pozyskanego w naszym kole.
Na uwagę zasługuje również jeleń byk pozyskany przez myśliwego podprowadzanego przez Bartosza Piglę, którego tusza w skupie ważyła 202 kg, to również rekord w naszym kole, waga wieńca 6,9 kg.
Trzeci myśliwy podprowadzany przez Dariusza Szulca pozyskał swojego pierwszego w życiu byka – 9 letniego nieregularnego jednostronnie koronnego dwunastaka o masie wieńca 6,2 kg.
Myśliwi zarówno z Danii jak i podprowadzający powrócili do swoich domów zmęczeni i szczęśliwi po tak emocjonujących dniach.

DARZ BÓR! – Tomasz Szulc

W sobotę 14 maja 2016r. odbyły się doroczne zawody Koła w strzelectwie myśliwskim o puchar Prezesa Koła oraz obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej wraz ze szkoleniem z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i bezpieczeństwa na polowaniach.
W dniu tym spotkaliśmy się o godzinie 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w Krutli. Członkowie naszego Koła przystąpili do sprawdzania swoich broni pod opieką fachowców szczególnie pod kątem prawidłowego ustawienia przyrządów celowniczych.

Część z nas wzięła udział w zawodach koła o Puchar Prezesa. Konkurencje śrutowe strzelaliśmy w 100% i były to Oś, Przeloty, Krąg i Zając oraz na 50% konkurencje kulowe, czyli Dzik w przebiegu i Kozioł. Maksymalnie można było zdobyć 400pkt.
W zawodach zwyciężył Piotr Żołędziowski (328 pkt.) II miejsce zajął Zbigniew Piwowarski (288 pkt.) a III miejsce Wojciech Śliczner (281 pkt.) IV miejsce Marian Nowak (274 pkt.), V miejsce Damian Radwański (248 pkt.), VI miejsce Jakub Kraska (239 pkt.). Kolejne miejsca zajęli Zdzisław Worsa, Bartosz Pigla, Maciej Sosiński, Ryszard Pigla, Michał Werbowy, Dariusz Pluskota, Tomasz Szulc, Krzysztof Wesoły, Edward Świtała.
Zwycięzcom gratulujemy !!