W ramach programu walki z ASF nasze koło otrzymało od Powiatowego Lekarza Weterynarii nową chłodnię do przechowywania dzików. Jak zawsze przy takiej akcji nie mogło zabraknąć Kolegi Łowczego Wojtka, pomagał mu Kolega Maciej. Chłodnia została ustawiona koło naszej Stanicy – już działa.

W tym radosnym dla nas czasie rykowiska dotarła do nas smutna wiadomość, że dnia 22.09.2022 zmarł nasz Kolega, myśliwy, były członek naszego koła.

Kolegę Kazia dobrze pamiętają myśliwi z większym stażem, ci młodsi trochę mniej. Kaziu w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku pojawiał się jeszcze czasami na polowaniach zbiorowych, gdzie zawsze był mile widziany. Możemy być wdzięczni Kaziowi za to, że wprowadził do koła naszego obecnego skarbnika Kolegę Macieja. Pomimo, że nie polował jakoś szczególnie intensywnie to nie o to zawsze chodzi, najważniejsze, że był jednym z Nas.

ŚP. Kolega Kaziu drugi z prawej.

Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi.

Darz Bór.

W sobotę 10.09.2022 kolejna grupa myśliwych wraz z stażystami budowała ogrodzenie wokół pól uprawnych w okolicach wsi Zawada na obwodzie 217. Pogoda dopisała, frekwencja niekoniecznie. Kolejna część płotu jest prawie gotowa, niestety do końca jeszcze trochę brakuje. Przy większym udziale myśliwych podczas kolejnej „pracującej” soboty planowanej wstępnie na 24.09.2022 ogrodzenie powinno zostać ukończone. Darz Bór.

W sobotę 03.09.2022 pod kierownictwem gospodarza obwodu, Kolegi Przemka grupa myśliwych oraz stażyści z naszego koła grodziła pola w pobliżu wsi Zawada na obwodzie 217. Grodzenie ma ograniczyć szkody w uprawach powodowane głównie przez jelenie, których jak widać na ww. terenie nie brakuje. Podczas przerwy na posiłek myśliwi dyskutowali nad ilościami zwierzyny łownej żyjącej na naszym terenie. Do akcji włączył się osobiście właściciel pól co dobrze rokuje na przyszłą współpracę. Dalsze prace przy grodzeniu zaplanowano na sobotę 10.09.2022.

Przy grodzeniu pomagał właściciel pól uprawnych.
Do końca prac zostali najbardziej wytrwali….

Tekst na podstawie relacji Prezesa Grzegorz Dutka.

Gospodarz obwodu 222 Kolega Grzegorz „nie odpuszcza” i stawia kolejne lizawki – teraz jest ich już w sumie 25 sztuk. Przy okazji Koledzy sprawdzili wodopoje na ww. obwodzie, pogłębili je po to żeby nie zabrakło wody zwierzynie łownej.

W drugiej połowie sierpnia gospodarz obwodu nr 222 Kolega Grzegorz wraz z Łowczym Edziem i Kolegą Sebastianem, ustawili nowe lizawki na ww. obwodzie. Zamontowali razem 14 nowych lizawek. Zastosowali bardzo prosty, wytrzymały i sprawdzony sposób dostarczenia mikroelementów zwierzynie łownej. Kłodę drewna wkopali w ziemię a kostkę soli umieścili w specjalnie przygotowanym wycięciu lub na drewnianym kołku osadzonym w wywierconym otworze w rdzeniu kłody. Patent ten jest o wiele lepszy od lizawek zbudowanych z skrzynek zbijanych z desek, które rozpadają się z powodu bardzo szybkiej korozji gwoździ.

Efekt końcowy – jak najbardziej godny naśladowania.

Gotowa lizawka na Ochabicy.

Darz Bór.

W dniach 15-16.07.2022 sołtys wsi Przyłęk zorganizował piknik dla swoich mieszkańców i wszystkich chętnych. Zaproszenie do wzięcia udziału zostało także wysłane do naszego Koła oraz do Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. i Nadleśnictwa Bolewice. Wraz z Kolegami leśnikami czynnie wzięliśmy udział w ww. imprezie. Dla nas najważniejszy był dzień 16.07.2022 kiedy o 16.00 sołtys Bogusław Nawrot otworzył imprezę. Na scenie reprezentowali nasze koło prezes Kolega Grzegorz oraz łowczowie Kolega Wojciech i Edward. Po krótkich przemowach piknik został oficjalnie rozpoczęty. Nasze Koło przygotowało wystawę trofeów myśliwskich w wigwamie gdzie niesamowite wrażenie wśród zwiedzających robił złoto medalowy wieniec jelenia byka w formie sześciodwudziestaka pozyskanego przez naszego Kolegę Darka. Koledzy leśnicy umilali czas grami i quizy dla dzieci i dorosłych. Chętni skorzystali z możliwość wzięcia udziału w spacerze po lesie z leśnikiem, który odkrywał tajemnice lasu i dzikich zwierząt. Jeszcze bardziej w łowiecki nastrój wprowadził obecnych koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów myśliwskich z nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. Kulminacyjnym momentem dla nas była degustacja dzika przygotowanego przez naszego Kolegę Macieja. Wszyscy uczestnicy pikniku tłumnie zgromadzili się wokół stanowiska Koła Łowieckiego nr 41 Jeleń w Nowym Tomyślu gdzie pysznego dzika i chłodne napoje serwowali koledzy myśliwi. Dzik był przepyszny. Jednocześnie została przeprowadzona zbiórka dla chorej Lilianki. Po degustacji dzika rozpoczęła się zabawa taneczna.

Wszystkim sponsorom, myśliwym z naszego koła, którzy pomagali przy organizacji pikniku i w jego trakcie, kolegom którzy udostępnili swoje trofea łowieckie, pozostałym osobom które dobrowolnie poświęciły swój wolny czas w organizację pikniku zarząd koła SERDECZNIE DZIĘKUJE. Darz Bór.

W niedzielę 26.06.2022 w samo południe spotkaliśmy się licznie w naszej Stanicy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Było to pierwsze zebranie zorganizowane przez nowy Zarząd Koła wybrany w październiku 2021 roku. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wniesienia naszego Sztandaru do sali.

Kolega Prezes przywitał wszystkich i zaczęliśmy…..

Na początku został wybrany przewodniczący zebrania – tym razem zaufaniem zebranych Kolegów został obdarzony kolega Michał, który szybko zabrał się za formalności

Po kolei wybieraliśmy: Komisję Skrutacyjną, Sekretarza zebrania i Komisję Uchwał i Wniosków. W dalszej części Koledzy z Zarządu przedstawiali sprawozdania z swojej działalności. W pierwszej kolejności usłyszeliśmy sprawozdanie Kolegi Prezesa – Grzegorza.

Po Prezesie głos swój mieli pozostali członkowie zarządu…

Kolega Łowczy Wojciech podczas odczytywania swojego sprawozdania.
Przyszła też kolej na naszego Skarbnika Macieja
Szczegółowo swoja pracę przedstawił Kolega Edward, v-ce łowczy.
Jako ostatni przemawiał Kolega Przemysław – sekretarz.

Po wystąpieniu Zarządu głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Kolega Rafał. Kilka rzeczy zgłosił do poprawki ale poprosił o przyznanie Zarządowi absolutorium.

Przemawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Kulminacyjnym punktem zabrania było głosowanie nad przyznaniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła. Zebrani Koledzy w tajnym głosowaniu uznali pracę Zarządu za pozytywną. Komisja Skrutacyjna sprawnie przeprowadziła głosowanie.

Komisja Skrutacyjna w czasie głosowania w składzie: Koledzy Bartosz, Jakub i Michał

Pomimo klimatyzowanej sali potrzebne były liczne przerwy w czasie zebrania, podczas których Koledzy intensywnie dyskutowali o ważnych sprawach naszego Koła.

Dyskutują Kolega Zdzisław, Adam i Zbyszek.
Co piszczy na obwodzie 223 zastanawiali się Gospodarz Krzysiu i Leśniczy Zbyszek.
Kolega Prezes z vce Łowczym sprawdzali czy wszystko się zgadza.
Gospodarze z Nadleśniczym dyskutowali o ilości jeleni w planie pozyskania.
Kolega Krzysiu – Gospodarz na obwodzie 217 radził młodszym Kolegom gdzie postawić kolejną wysiadkę.
Koledzy Henryk, Kazimierz, Andrzej i Tomek
Silna grupa z stolicy Wielkopolski: Karol, Maciej i Maciej.
Kolega Maciej dopilnował żeby wszystko było smaczne.
Koledzy Kazimierz i Ryszard pilnie notowali swoje uwagi.

Po przerwie przyszła kolej na debatę nad uchwałami, wnioskami oraz dyskusja nad planem finansowym na sezon 2022/23. Komisja Uchował i Wniosków miła pełne ręce roboty.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Koledzy Andrzej, Tomasz i Cezary.

Po burzliwych rozmowach przyszła kolej na długo oczekiwany niedzielny obiad. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić na zebrania posiłek przygotowuje Kolega Maciej a nad całością ma swoją piecze Jego żona Dominika. Obiad był bardzo smaczny. Dziękujemy.

W trakcie przerwy na posiłek trwały już luźne rozmowy i dyskusje, najważniejsze rzeczy zostały omówione.

Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe – swoje wspomnienia łowieckie snuje Kolega Eugeniusz a słuchają Koledzy Jan, Edward oraz Mariusz.
Po drugiej stronie stołu opowieści Kolegi Eugeniusza słucha Pierwszy Chorąży w historii naszego Koła – Kolega Jarosław (w środku) z Kolegą Johanem z prawej oraz dwoje młodszych stażem myśliwych Koledzy Przemek i Darek.

Po przerwie Kolega Prezes wręczył uroczyście Brązowy Medal za pozyskanego jelenia byka w sezonie 2021/22 Koledze Henrykowi. Gratulujemy. Darz Bór.

Przyszła kolej na najmilszy moment zebrania – ogłoszenie Króli za poprzedni sezon. W kategorii polowania indywidualne kolejność była następująca:

Pierwsze miejsce przypadło Koledze Maciejowi – Gratulujemy. Darz Bór
Drugie miejsce Koledze Jakubowi – Gratulujemy. Darz Bór.
Trzecie miejsce Koledze Michałowi – Gratulujemy. Darz Bór.
Wspólne zdjęcie Króli z Łowczymi.

Kolega Michał pozostał na stanowisku ponieważ w kategorii polowania zbiorowe został Królem – Gratulujemy. Darz Bór.

Kolega Michał po raz drugi odbiera gratulacje.
Na drugim stopniu podium uplasował się Kolega Rafał. Gratulujemy. Darz Bór.
Obficie zakończone ostatnie polowanie zbiorowe pozwoliło Koledze Maciejowi na zajecie trzeciego miejsca. Gratulujemy. Darz Bór.
Wspólne zdjęcie zadowolonych Królów.

Ogłoszenie Króli polowania było ostatnią oficjalną częścią Walnego Zebrania. Kolega Prezes podziękował wszystkim przybyłym i zakończył zebranie. Przy skromnym poczęstunku dalej biesiadowaliśmy, rozmowom o łowiectwie nie było końca. Najbardziej wytrwali opuszczali stanicę długo po zachodzie słońca.

Darz Bór.

Dnia 23.06.2022 w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu Łowczy Okręgowy Kolega dr inż. Mikołaj Jakubowski wręczył oficjalnie Koledze Łowczemu Wojciechowi i Koledze Krzysztofowi medale za zasługi łowieckie.

Kolega Łowczy naszego Koła otrzymał Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – Gratulujemy. Darz Bór.

Kolega Krzysztof otrzymał Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – Gratulujemy. Darz Bór.

Kolega Krzysiu wśród odznaczonych Srebrnym Medalem.

Medale naszym Kolegom zostały przyznane już dużo wcześniej, jednak ze względu na obostrzenia spowodowane Covid-19 oficjalne wręczenie nastąpiło 23.06.2022.

Kolega Łowczy wśród odznaczonych Złotym Medalem.

Dla Kolegi Krzysia jest to wyjątkowy rok, ponieważ na marcowej ocenie prawidłowości pozyskania jeleni byków wieniec byka pozyskanego w sezonie 2021/2022 otrzymał również srebrny medal.

Gratulujemy. Darz Bór

Koledze Łowczemu, Wojtkowi i Koledze Krzysiowi jeszcze raz Gratulujemy i Dziękujemy za trud i wysiłek jaki włożyli w rozwój łowiectwa i za poświęcenie na rzecz naszego Koła.

Darz Bór.

„Wygłodniałe” dziki nie dają za wygraną, jeszcze przed zachodem słońca wagony czarnego zwierza na obwodzie 222 podążają w kierunku suto zastawionych pól podnowotomyskich rolników. Tym razem Łowczowie zorganizowali silną grupę do grodzenia pastuchem kolejnej uprawy kukurydzy. Brawo Wy. Darz Bór.