UWAGA!!!! DLA OKRĘGU POZNAŃSKIEGO JELENIE BYKI W WIEKU 5-9 LAT – ODSTRZAŁ PRAWIDŁOWY TO MAKSYMALNIE DZIESIĄTAK OBUSTRONNIE KORONNY!!!