Kryteria oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków w Wielkopolsce

Rodzaj odstrzałuPorożeOdstrzał prawidłowy „o”Odstrzał nieprawidłowy „x”
opis form poroża
selekcyjny  – do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału1szpicaki o średniej długości tyk do 30 cmszpicaki o średniej długości tyk powyżej 30 cm, rozwidlone, koronne i formy wyższe
2-4byki niekoronnebyki koronne
5-9Wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronneformy wyższe
łowny – min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału10 i starszebez względu na formę porożabrak
Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:
– 2 cm w pierwszym porożu
– 5 cm w drugim porożu i starszych
 
Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli byków w Wielkopolsce

Rodzaj odstrzałuPorożeOdstrzał prawidłowy „o”Odstrzał nieprawidłowy „x”
opis form poroża
selekcyjny  – do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału1szpicaki  o średniej długości tyk do 15 cmszpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm
2wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do 40 cmformy wyższe
3-6wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości  lub szerokościformy wyższe
łowny – min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału7 i starszebez względu na formę porożabrak
Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek.

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn kozłów

Rodzaj odstrzałuPorożeOdstrzał prawidłowy „o”Odstrzał nieprawidłowy „x”
opis form poroża
selekcyjny  – do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału1guzikarze, szpicakiformy wyższe
2- 4do nieregularnego szóstaka włącznieformy wyższe
łowny – min 30 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału5 i starszebez względu na formę porożabrak
Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:
– powyżej 2 cm w pierwszym porożu
– powyżej 3 cm w drugim i starszych
 
Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek.
Sarna kozioł łowny to osobnik w 5 porożu i starszy z porożem w formie regularnego szóstaka