Tradycyjnie w jednym weekendzie listopadowym tj. 19-20.11.2016r. polowali u nas koledzy z Danii. W tym roku gościliśmy 14 myśliwych. Polowaliśmy na wszystkich trzech obwodach. Prowadzącymi polowanie byli koledzy Dariusz Szulc, Ryszard Pigla, Krzysztof Wyrwa i Jakub Kraska. Koordynował całe polowanie łowczy Wojciech Pluskota. W polowaniu brali również udział przedstawiciele naszego koła. Podczas tego dwudniowego polowania strzeliliśmy byka i 3 łanie jelenia, 2 łanie daniela, 28 dzików i 2 lisy. Pierwszego dnia Królem został Finn Thielsen – 3 dziki, wice Królem Claus Uladll Vogt – 3 dziki a II wice Królem Jacob Olivarius Jessen – dzik odyniec.