Prowadzący polowanie Grzegorz Dutka i Ryszard Pigla.
Św.Hubert obdarował nas bardzo udanym pokotem. Na polowaniu strzelono 5 łań jelenia, 3 dziki i 4 kozy. Królem polowania został Prezes Zdzisław Worsa (łania), wice królem Maciej Downar (łania) i II wice królem Łowczy Wojciech Pluskota (łania).
Kolejni strzelcy, którym bór darzył to: Zbigniew Piwowarski i Andrzej Pluskota po jednej łani, Ryszard Pigla 2 dziki, Dariusz Szulc 1 dzik i 1 koza, Krzysztof Stryczyński, Tomasz Szulc i Maciej Różański po jednej kozie. Maciej Różański strzelając swoją pierwszą grubą zwierzynę na polowaniu zbiorowym – przyjął z rąk Prezesa Koła Pasowanie i przeszedł chrzest myśliwski.
Po polowaniu odbyła się noworoczna zabawa myśliwska na prawie 40 par. Bawiliśmy się w naszej kwaterze do samego rana.