Prowadzącym polowanie był Prezes Zdzisław Worsa.
Honor prowadzącemu uratował Jakub Kraska Król Polowania, który strzelił kozę i tym samym a może w nagrodę został pasowany przez Prezesa na rycerza św. Huberta (myśliwego) i przeszedł chrzest myśliwski.