Polowaniu w obwodzie 217 dopisała piękna pogoda – zwierz jakby mniej.
Królem polowania został kolega Marian Nowak – polujący w naszym kole 48 lat. Św. Hubert darzył mu łanią. V-ce królem został Krzysztof Słociński i IIv-ce królem Przemysław Wajman. Obaj strzelili po lisie. Polowanie prowadził zgrany duet Prezes Zdzisław Worsa i Grzegorz Kraska.