Na przełomie maja i czerwca w naszym kole polowali myśliwi z Niemiec na sarny rogacze. Nad organizacją i przebiegiem polowania czuwał nasz Kolega Łowczy – Edziu. Polowało 3 myśliwych w tym jedna Diana. Myśliwi odstrzelili razem 8 kozłów oraz 2 dziki.

Myśliwych przywitała piękna pogoda. Pełnia wiosny czyli najpiękniejszy czas w roku oraz wzorowo przygotowane polowanie na długo pozostaną w pamięci Kolegom z Niemiec.

Kolegom Edziowi, Maciejowi, Rysiowi, Grzegorzowi, Kubie oraz Rafałowi za poświęcony swój wolny czas i zaangażowanie Dziękujemy.

Darz Bór.

Nasz Kolega skarbnik, Maciej w ostatnich dniach maja strzelił bardzo fajnego kozła z porożem w formie myłkusa. Kozioł został pozyskany na obwodzie 222 na łąkach wsi Przyłęk. Jak to zeznał szczęśliwy łowca „no taki się podniósł na łące i czekał”. Szczęśliwemu myśliwemu Gratulujemy – Darz Bór.

Kolegom myśliwym życzymy spotkań z kozłami o podobnym lub jeszcze ciekawszym porożem i zachęcamy do szukania tych wyjątkowych osobników tj. myłkusów, szydlarzy a może i nawet perukarzy bo chyba lepiej szukać tego jedynego a nie poprzestać na słabym szóstaku.

Darz Bór.

Kolejny piękny, majowy dzień przywitał nas niestety smutną wiadomością. Dowiedzieliśmy się, że 25.05.2023 zmarł nasz Kolega Eugeniusz.

Ś.P Kolega Eugeniusz został członkiem naszego koła w roku 1970. Już rok później został wybrany na sekretarza w naszym kole. Funkcję tą pełnił do 1978 roku. Później przez 2 lata był prezesem naszego koła. Kolega Eugeniusz wywodził się z rodziny o tradycjach łowieckich. Na naszych terenach przed wojną polował jego ojciec, który zaraził „polowaczką” swojego syna Eugeniusza, a ten tradycję tą przekazał swojemu synowi oraz wnukowi. Kolega Eugeniusz został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem za Zasługi dla Wielkopolskiego Łowiectwa. Jeszcze w zeszłym roku Kolega wybierał się w knieję na polowanie indywidualne, a kilka lat temu polował z nami na polowaniu zbiorowym metodą szwedzką.

Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi.

Darz Bór.

W sobotnie południe, szóstego maja zebraliśmy się na naszej stanicy na corocznym walnym zebraniu. Tym razem oprócz sprawozdania rocznego w planie zebrania były również wybory zarządu koła. Kolega prezes Grzegorz przywitał wszystkich zebranych i przystąpiliśmy do pracy.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Kolega Wojtek, na sekretarza Kolega Tomek. Do komisji skrutacyjnej zostali wybrani Koledzy Krzysiu, Zbyszek, Przemek i Ziemowit a było co liczyć bo Kolega Krzysiu kilka razy wycierał pot z czoła. W skład komisji uchwał i wniosków weszli Koledzy: Zbyszek, Bartek i Cyriak.

Zarząd Koła po kolei przedstawiał swoje sprawozdania. Potem przyszła kolej na sprawozdanie komisji rewizyjnej. Koledzy zadawali pytania i intensywnie dyskutowaliśmy nad naszymi wynikami. Pierwsze emocje przyszły wraz z chwilą głosowania nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła. Przerwa na posiłek była bardzo potrzebna, żeby przygotować się do najważniejszego momentu sobotniego spotkania – wyborów zarządu.

Decyzją walnego zebrania nowym prezesem naszego koła został Kolega Wojciech. Na łowczego wybraliśmy Kolegę Edwarda. Skarbnikiem został Kolega Maciej a sekretarzem Kolega Przemysław. Już od kilku kadencji wybieramy piątego członka zarządu – vice łowczego, na to stanowisko oddelegowaliśmy Kolegę Jakuba.

Byłym członkom zarządu Serdecznie Dziękujemy za pracę na rzecz naszego Koła oraz za poświęcony swój wolny czas a nowemu zarządowi życzymy samych sukcesów i wytrwałości na tych powierzonych stanowiskach. Darz Bór.

Do kompletu brakowało jeszcze wybranie komisji rewizyjnej, jednak wszyscy byli zgodni z tym, że komisja w składzie: Rafał, Ryszard i Dariusz w bardzo dobry sposób spełnia swoje zadanie i ww. Koledzy po głosowaniu zostali na swoich stanowiskach. Koledzy Ryszard, Wojciech oraz nasz nowy prezes Wojciech zostali wybrani do reprezentowania naszego koła na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

Kolejnym ważnym momentem było odczytanie uchwały i przyznanie tytułu Honorowego Prezesa naszego koła Koledze Zdzisławowi.

Pamiątkowy list Honorowemu Prezesowi Koledze Zdzisławowi wręcza ustępujący prezes Kolega Grzegorz. Darz Bór.

Na sam koniec zebrania przewidziano wręczenie upominków dla Króli Polowań za sezon 2023/23.

Królem Polowań indywidualnych został Kolega Dariusz.

Gratulujemy, Darz Bór,

Pierwszym Vice Królem został Kolega Michał. Koledze Michałowi Gratulujemy. Darz Bór.

Drugim Vice Królem został Kolega Maciej. Gratulujemy. Darz Bór.

Królem Polowań zbiorowych w sezonie 2022/23 został Kolega Tomasz.

Gratulujemy. Darz Bór.

Pierwszym Vice Królem został Kolega Kazimierz. Koledze Kazimierzowi również Gratulujemy, Darz Bór.

Drugim Vice Królem został Kolega Bartosz.

Gratulujemy, Darz Bór.

W tym sezonie z inicjatywy Kolegi Łowczego Edzia, wyróżnienia otrzymali Koledzy, którzy na każdym z naszych obwodów pozyskali najwięcej drapieżników. Na obwodzie 217 najwięcej drapieżników pozyskał Kolega Jakub,

Koledze Jakubowi Gratulujemy. Darz Bór.

Na obwodzie 222 najwięcej drapieżników pozyskał Kolega Dariusz.

Gratulujemy, Darz Bór.

Na obwodzie 223 najwięcej drapieżników pozyskał Kolega Tomasz. Gratulujemy, Darz Bór.

Po udekorowaniu Króli polowań przewodniczący zakończył walne zebranie. Nawet nie zwróciliśmy uwagi jak ten czas szybko przeminął. Pomimo bardzo później godzimy część z nas została jeszcze na stanicy aby po emocjach związanych z wyborami porozmawiać swobodnie o tym co nas łączy – o „polowaczce”.

Darz Bór.

Zarówno w marcu jak i w kwietniu spotkała się ponownie grupa myśliwych, przedstawicieli miejscowych władz, leśników oraz działaczy kultury po to żeby przygotowania do myśliwskiej imprezy nabrały tempa. Do organizacji przyłączyły się jeszcze dwa koła łowieckie tak, że teraz jest już razem 8 kół łowieckich, które wezmą udział w Hubertusie. Impreza ma się odbyć 15 października 2023.

Całość rozpocznie się myśliwską Mszą Św. w nowotomyskim kościele. Następnie uczestnicy przemaszerują ulicami miasta w pobliże Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W NOK-u odbędzie się koncert muzyki myśliwskiej, będą przemówienia, prezentacje, wystawa fotografii przyrodniczej oraz trofeów myśliwskich. Na zewnątrz będzie myśliwski poczęstunek, konkursy, stoiska o tematyce leśnej i myśliwskiej. Na terenie szkoły „Kopernik” zaplanowany jest konkurs łuczniczy, pokaz kynologiczny oraz sokolniczy. Zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszy bigos myśliwski, w którym udział wezmą miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas całej imprezy będziemy zbierać fundusze na ścieżkę ekologiczna dla przedszkola w Opalenicy.

W najbliższym czasie ma powstać szata graficzna całej imprezy, szczegółowy plan oraz informatory po to żeby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych.

Jak co roku gdy rolnicy zaczynają siać kukurydzę na terenie naszych obwodów dla myśliwych rozpoczynają się nieprzespane noce. Pierwsze dyżury przy pilnowaniu zasiewów miały miejsce na obwodzie 223. W tym roku wyjątkowo na obwodzie 223 całą koordynacją dyżurów zajął się Kolega Krzysiu, który w ten sposób pomógł Koledze Bartoszowi. Mamy nadzieję, że tym razem pogoda dopisze i pozwoli na szybkie kiełkowanie nasion kukurydzy tak żeby głodne dziki nie miały co szukać na polach uprawnych.

Krótkie spotkanie odbyło się na Modrzewinie. Koledzy przy skromnym poczęstunku omówili plan pilnowania upraw.

Przed pierwszym dyżurem na obwodzie 223 od lewej Koledzy: Andrzej, Michał, Ziemowit, Przemek, Jakub, Edziu i Krzysiu.

Darz Bór.

W niedzielę, 16.04.2023 od godziny 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Krutla odbywały się zawody, obowiązkowe przystrzelanie broni oraz szkolenie z zasad BHP na polowaniach dla myśliwych z Koła Łowieckiego nr 41 Jeleń w Nowym Tomyślu. Frekwencja dopisała a radość z wspólnego spotkania gwarantowała mile spędzony czas. Wszystkich przybyłych powitał Kolega Prezes, pomagał mu Kolega Łowczy a całość uświetnił sygnałami myśliwskimi Kolega Wojtek. Kolega Prezes przedstawił naszego nowego stażystę, Kolegę Norberta. Część myśliwych brała udział w zawodach o najlepszego strzelca w naszym kole. Reszta podchodziła do obowiązkowych strzelań tj. zając w przebiegu, dzik w przebiegu oraz tym razem nie stojący kozioł a siedzący lis. Przy obsłudze pomagali stażyści. Po podzieleniu się na grupy, uzupełnieniu niezbędnej tego dnia amunicji udaliśmy się na stanowiska strzeleckie. Atmosfera była wystrzałowa.

Przywitał nas Kolega Prezes z Łowczym.
Frekwencja dopisała.
Usłyszeliśmy Zbiórkę i Powitanie, a Apel na Łowy oznajmił, że czas udać się na stanowiska strzeleckie.

Sprawdzaliśmy swoje umiejętności strzeleckie w konkurencjach: krąg myśliwski, oś myśliwska, zając i dzik w przebiegu, siedzący lis oraz w nowej konkurencji śrutowej MOP – myśliwska oś praktyczna.

Nasz Skarbnik – Maciej składa się do zająca.
Prawidłową pozycję strzelecką prezentuje Kolega Prezes.
Sędziował i porządku na zającu pilnował Kolega Łowczy.
A jak się strzela zająca w przebiegu pokazał vice Łowczy, Kolega Edziu. Oczywiście zając TRAFIONY!
Z klasycznej dubeltówki horyzontalnej zająca strzelał Kolega Krzysiu.
Ostatnie uwagi Olkowi przed strzelaniem przekazuje jego ojciec Zbyszek,
Kolejna grupa myśliwych czeka na strzelanie zająca w przebiegu.
Edziu, Rafał, Michał oraz Darek czekają przed stanowiskiem nowej konkurencji śrutowej MOP.
Na stanowiskach MOP-u. Toczący się poziomo rzutek wzbudzał pozytywne emocje.
Krąg myśliwski – na swojego rzutka czeka Kolega Zdzisław.
Zmagania na kręgu obserwują Koledzy Karol, Zbyszek i Tomek.
Po obowiązkowych strzelaniach Koledzy Tomek, Marcin, Tomek, Rysiu i Sebastian dopingują uczestników walki o najlepszego strzelca w naszym kole.
Kolega Kaziu na stanowisku siedzący lis.
Kolega Michał walczył o miejsce na podium.
Administrator wycinał koniczynki z 308-ki.
Czekamy na wyniki ……
Kolega Karol mierzy do siedzącego lisa.
Zbyszek, Mariusz, Łukasz i Maciej czekają na swoją kolej na stanowisku siedzący lis.
Kolega Piotr strzela dzika w przebiegu.
Kolega Łukasz z kniejówki na dziku uzyskał bardzo dobry wynik.
Na swoją kolej przed dzik w przebiegu czekają Koledzy Damian, Mariusz, Cezary, Krzysiu, Rysiu oraz nasz nowy stażysta Norbert.
Na ogłoszenie wyników czekają Koledzy Paweł, Łukasz, Łukasz, Maciej, Karol oraz Rafał.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji udaliśmy się na posiłek. Przepyszną grochówkę jak zawsze ugotowała niezastąpiona Koleżanka Fredzia. Po posiłku odbyło się szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym i indywidualnym. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na ogłoszenie wyników.

Przechodni Puchar Prezesa naszego Koła wyłoniony został z wszystkich myśliwych, którzy brali udział w strzelaniu. Pierwsze miejsce zajłął się Kolega Piotr.

Przechodni Puchar Prezesa trafia w ręce Kolegi Piotra. Gratulujemy. Darz Bór.

A najlepszym strzelcem w naszym kole w tym roku został Kolega Michał.

Gratulujemy. Darz Bór.

Drugie miejsce zajął Kolega Piotr.

Gratulujemy. Darz Bór.

Trzecie miejsce zajął Kolega Prezes.

Gratulujemy. Darz Bór.

Kolejne miejsca zajmowali Koledzy:

4. Kolega Wojtek

5. Kolega Rafał

6. Kolega Darek

7. Kolega Maciej

8. Kolega Zdzisław

9. Kolega Edziu

10. Kolega Olek.

Wszystkim Serdecznie Gratulujemy. Darz Bór.

Sponsorzy dopisali i nagrody dla uczestników były naprawdę ciekawe.

Wszytkim Sponsorom Dziękujemy. Darz Bór.

Niestety po ogłoszeniu wyników jako, że była to wiosenna niedziela wszyscy spiesznie rozjechali się do swoich rodzin i domów. Na kolejne spotkanie na strzelnicy musimy poczekać do następnego roku.

Darz Bór.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 41 Jeleń w Nowym Tomyślu informuje, że walne zebranie sprawozdawczowyborcze odbędzie się dnia 06.05.2023 o godzinie 12.00 w naszej Stanicy na Przyłęku. Proponowany plan przebiegu zebrania dostępny jest w systemie ekep w zakładce kancelaria. Został również do wszystkich Kolegów rozesłany.

Darz Bór.

W pierwszych dniach kwietnia Koledzy myśliwi wraz z stażystami pod kierownictwem gospodarza obwodu nr 222 Kolegi Grzegorza grodzili pastuchem elektrycznym uprawy rolne przed dzikami. Mamy nowy sezon, wiosna już do nas przyszła, rolnicy rozpoczynają prace w polu – życzymy sobie jak najmniej szkód w uprawach rolnych na terenie naszych obwodów a jak najwięcej spotkań w myśliwskim gronie.

Darz Bór.