24 czerwca na obwodzie 222 myśliwi grodzili pastuchem elektrycznym pole z ziemniakami w celu zabezpieczenia przed szkodami wyrządzanymi przez dziki. Pracami zarządzał gospodarz obwodu, Kolega Michał. Myśliwi stawili się w dość licznej grupie i pomimo upału praca szła dość sprawnie. Mamy nadzieję, że pastuch elektryczny, skutecznie odstraszy czarnego zwierza od upraw rolnych.