Zmiany w Prawie Łowieckim

Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych polegają w szczególności na eliminowaniu ze środowiska ptaków i ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski, w drodze polowań lub działań zaradczych w ramach współpracy, określonej w ustawie o gatunkach obcych.

Polowanie oznacza m.in.:

  • tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski, sposobami dozwolonymi Prawem łowieckim,
  • łowienie zwierząt należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski, sposobami dozwolonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie działań zaradczych.

Gatunki te w odróżnieniu od gatunków łownych nie wymagają uprzedniego planowania łowieckiego, tj. zaplanowania liczby zwierząt do pozyskania w drodze odstrzałów i odłowów. W rocznym planie łowieckim w odniesieniu do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski umieszczać się będzie jedynie liczbę zaobserwowanych osobników i pozyskanych w poprzednim roku.

Gatunki te eliminować będzie można przez cały rok (nie są to gatunki łowne, więc nie są dla nich przewidziane okresy polowań i okresy ochronne) na podstawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Posiadanie tego dokumentu upoważnia do odstrzału wszystkich zwierząt IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski w dowolnej liczbie. W książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego określa się liczbę pozyskanych zwierząt tych IGO (obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.).

Lista IGO:

– jenot

– piżmak

– szop pracz

– nutria

– jeleń sika

– norka amerykańska

– bernikla kanadyjska

– bizon

– bóbr kanadyjski

– jeleń aksis

– jeleń wirginijski

– maral

– wapiti

Darz Bór.