W pierwszy dzień wiosny, 21 marca Kolega vice łowczy koordynował pracami na obwodzie 217. Uprawiono nasze poletka łowieckie na deputacie oraz przy wsi Lewiczynek. Zasiano owies. Uprawę pól wykonał swoim sprzętem rolniczym nasz Stażysta Norbert.