W niedzielę 26.06.2022 w samo południe spotkaliśmy się licznie w naszej Stanicy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Było to pierwsze zebranie zorganizowane przez nowy Zarząd Koła wybrany w październiku 2021 roku. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wniesienia naszego Sztandaru do sali.

Kolega Prezes przywitał wszystkich i zaczęliśmy…..

Na początku został wybrany przewodniczący zebrania – tym razem zaufaniem zebranych Kolegów został obdarzony kolega Michał, który szybko zabrał się za formalności

Po kolei wybieraliśmy: Komisję Skrutacyjną, Sekretarza zebrania i Komisję Uchwał i Wniosków. W dalszej części Koledzy z Zarządu przedstawiali sprawozdania z swojej działalności. W pierwszej kolejności usłyszeliśmy sprawozdanie Kolegi Prezesa – Grzegorza.

Po Prezesie głos swój mieli pozostali członkowie zarządu…

Kolega Łowczy Wojciech podczas odczytywania swojego sprawozdania.
Przyszła też kolej na naszego Skarbnika Macieja
Szczegółowo swoja pracę przedstawił Kolega Edward, v-ce łowczy.
Jako ostatni przemawiał Kolega Przemysław – sekretarz.

Po wystąpieniu Zarządu głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Kolega Rafał. Kilka rzeczy zgłosił do poprawki ale poprosił o przyznanie Zarządowi absolutorium.

Przemawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Kulminacyjnym punktem zabrania było głosowanie nad przyznaniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła. Zebrani Koledzy w tajnym głosowaniu uznali pracę Zarządu za pozytywną. Komisja Skrutacyjna sprawnie przeprowadziła głosowanie.

Komisja Skrutacyjna w czasie głosowania w składzie: Koledzy Bartosz, Jakub i Michał

Pomimo klimatyzowanej sali potrzebne były liczne przerwy w czasie zebrania, podczas których Koledzy intensywnie dyskutowali o ważnych sprawach naszego Koła.

Dyskutują Kolega Zdzisław, Adam i Zbyszek.
Co piszczy na obwodzie 223 zastanawiali się Gospodarz Krzysiu i Leśniczy Zbyszek.
Kolega Prezes z vce Łowczym sprawdzali czy wszystko się zgadza.
Gospodarze z Nadleśniczym dyskutowali o ilości jeleni w planie pozyskania.
Kolega Krzysiu – Gospodarz na obwodzie 217 radził młodszym Kolegom gdzie postawić kolejną wysiadkę.
Koledzy Henryk, Kazimierz, Andrzej i Tomek
Silna grupa z stolicy Wielkopolski: Karol, Maciej i Maciej.
Kolega Maciej dopilnował żeby wszystko było smaczne.
Koledzy Kazimierz i Ryszard pilnie notowali swoje uwagi.

Po przerwie przyszła kolej na debatę nad uchwałami, wnioskami oraz dyskusja nad planem finansowym na sezon 2022/23. Komisja Uchował i Wniosków miła pełne ręce roboty.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Koledzy Andrzej, Tomasz i Cezary.

Po burzliwych rozmowach przyszła kolej na długo oczekiwany niedzielny obiad. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić na zebrania posiłek przygotowuje Kolega Maciej a nad całością ma swoją piecze Jego żona Dominika. Obiad był bardzo smaczny. Dziękujemy.

W trakcie przerwy na posiłek trwały już luźne rozmowy i dyskusje, najważniejsze rzeczy zostały omówione.

Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe – swoje wspomnienia łowieckie snuje Kolega Eugeniusz a słuchają Koledzy Jan, Edward oraz Mariusz.
Po drugiej stronie stołu opowieści Kolegi Eugeniusza słucha Pierwszy Chorąży w historii naszego Koła – Kolega Jarosław (w środku) z Kolegą Johanem z prawej oraz dwoje młodszych stażem myśliwych Koledzy Przemek i Darek.

Po przerwie Kolega Prezes wręczył uroczyście Brązowy Medal za pozyskanego jelenia byka w sezonie 2021/22 Koledze Henrykowi. Gratulujemy. Darz Bór.

Przyszła kolej na najmilszy moment zebrania – ogłoszenie Króli za poprzedni sezon. W kategorii polowania indywidualne kolejność była następująca:

Pierwsze miejsce przypadło Koledze Maciejowi – Gratulujemy. Darz Bór
Drugie miejsce Koledze Jakubowi – Gratulujemy. Darz Bór.
Trzecie miejsce Koledze Michałowi – Gratulujemy. Darz Bór.
Wspólne zdjęcie Króli z Łowczymi.

Kolega Michał pozostał na stanowisku ponieważ w kategorii polowania zbiorowe został Królem – Gratulujemy. Darz Bór.

Kolega Michał po raz drugi odbiera gratulacje.
Na drugim stopniu podium uplasował się Kolega Rafał. Gratulujemy. Darz Bór.
Obficie zakończone ostatnie polowanie zbiorowe pozwoliło Koledze Maciejowi na zajecie trzeciego miejsca. Gratulujemy. Darz Bór.
Wspólne zdjęcie zadowolonych Królów.

Ogłoszenie Króli polowania było ostatnią oficjalną częścią Walnego Zebrania. Kolega Prezes podziękował wszystkim przybyłym i zakończył zebranie. Przy skromnym poczęstunku dalej biesiadowaliśmy, rozmowom o łowiectwie nie było końca. Najbardziej wytrwali opuszczali stanicę długo po zachodzie słońca.

Darz Bór.