W sobotnie południe, szóstego maja zebraliśmy się na naszej stanicy na corocznym walnym zebraniu. Tym razem oprócz sprawozdania rocznego w planie zebrania były również wybory zarządu koła. Kolega prezes Grzegorz przywitał wszystkich zebranych i przystąpiliśmy do pracy.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Kolega Wojtek, na sekretarza Kolega Tomek. Do komisji skrutacyjnej zostali wybrani Koledzy Krzysiu, Zbyszek, Przemek i Ziemowit a było co liczyć bo Kolega Krzysiu kilka razy wycierał pot z czoła. W skład komisji uchwał i wniosków weszli Koledzy: Zbyszek, Bartek i Cyriak.

Zarząd Koła po kolei przedstawiał swoje sprawozdania. Potem przyszła kolej na sprawozdanie komisji rewizyjnej. Koledzy zadawali pytania i intensywnie dyskutowaliśmy nad naszymi wynikami. Pierwsze emocje przyszły wraz z chwilą głosowania nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła. Przerwa na posiłek była bardzo potrzebna, żeby przygotować się do najważniejszego momentu sobotniego spotkania – wyborów zarządu.

Decyzją walnego zebrania nowym prezesem naszego koła został Kolega Wojciech. Na łowczego wybraliśmy Kolegę Edwarda. Skarbnikiem został Kolega Maciej a sekretarzem Kolega Przemysław. Już od kilku kadencji wybieramy piątego członka zarządu – vice łowczego, na to stanowisko oddelegowaliśmy Kolegę Jakuba.

Byłym członkom zarządu Serdecznie Dziękujemy za pracę na rzecz naszego Koła oraz za poświęcony swój wolny czas a nowemu zarządowi życzymy samych sukcesów i wytrwałości na tych powierzonych stanowiskach. Darz Bór.

Do kompletu brakowało jeszcze wybranie komisji rewizyjnej, jednak wszyscy byli zgodni z tym, że komisja w składzie: Rafał, Ryszard i Dariusz w bardzo dobry sposób spełnia swoje zadanie i ww. Koledzy po głosowaniu zostali na swoich stanowiskach. Koledzy Ryszard, Wojciech oraz nasz nowy prezes Wojciech zostali wybrani do reprezentowania naszego koła na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

Kolejnym ważnym momentem było odczytanie uchwały i przyznanie tytułu Honorowego Prezesa naszego koła Koledze Zdzisławowi.

Pamiątkowy list Honorowemu Prezesowi Koledze Zdzisławowi wręcza ustępujący prezes Kolega Grzegorz. Darz Bór.

Na sam koniec zebrania przewidziano wręczenie upominków dla Króli Polowań za sezon 2023/23.

Królem Polowań indywidualnych został Kolega Dariusz.

Gratulujemy, Darz Bór,

Pierwszym Vice Królem został Kolega Michał. Koledze Michałowi Gratulujemy. Darz Bór.

Drugim Vice Królem został Kolega Maciej. Gratulujemy. Darz Bór.

Królem Polowań zbiorowych w sezonie 2022/23 został Kolega Tomasz.

Gratulujemy. Darz Bór.

Pierwszym Vice Królem został Kolega Kazimierz. Koledze Kazimierzowi również Gratulujemy, Darz Bór.

Drugim Vice Królem został Kolega Bartosz.

Gratulujemy, Darz Bór.

W tym sezonie z inicjatywy Kolegi Łowczego Edzia, wyróżnienia otrzymali Koledzy, którzy na każdym z naszych obwodów pozyskali najwięcej drapieżników. Na obwodzie 217 najwięcej drapieżników pozyskał Kolega Jakub,

Koledze Jakubowi Gratulujemy. Darz Bór.

Na obwodzie 222 najwięcej drapieżników pozyskał Kolega Dariusz.

Gratulujemy, Darz Bór.

Na obwodzie 223 najwięcej drapieżników pozyskał Kolega Tomasz. Gratulujemy, Darz Bór.

Po udekorowaniu Króli polowań przewodniczący zakończył walne zebranie. Nawet nie zwróciliśmy uwagi jak ten czas szybko przeminął. Pomimo bardzo później godzimy część z nas została jeszcze na stanicy aby po emocjach związanych z wyborami porozmawiać swobodnie o tym co nas łączy – o „polowaczce”.

Darz Bór.