Tradycyjnie na przełomie kwietnia i maja organizowane jest Walne Zebranie myśliwych z naszego koła. 27 kwietnia zebranie zostało otwarte wprowadzeniem sztandaru na salę obrad. Kolega Prezes Wojciech przywitał wszystkich zgromadzonych a sygnał Powitanie odegrał jego imiennik. Przy sygnale DarzBór uczciliśmy pamięć zmarłego Kolegi Eugeniusza.

Przewodniczącym zebrania został wybrany nasz sygnalista, Kolega Wojciech. Sekretarzem, można powiedzieć, że tradycyjnie Kolega Tomasz. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli Koledzy Zdzisław, Bartosz i Michał a Komisji Uchwał i Wniosków Koledzy Cezary, Karol i Przemysław. Już na samym początku jak to w naszym narodzie bywa doszło do wymiany zdań, przepychanek, dyskusji. Najważniejsze, że wszystko zostało wyjaśnione bo właśnie po to się zabraliśmy żeby każdy mógł przedstawić swoje zdanie i to co mu na sercu leży. Po ustaleniu i zatwierdzeniu porządku obrad Zarząd Koła przedstawił swoje sprawozdania za sezon 2023/2024. W pierwszej kolejności głos zabrali Łowczowie, Kolega Edward i Jakub, później przyszła kolej na Skarbnika – Kolegę Macieja. Kolega Edward i Maciej bardzo dokładnie wyszczególnili w swoich sprawozdaniach co się w naszym kole wydarzyło w gospodarce łowieckiej i finansowej. Również nasz Sekretarz, Kolega Przemysław i Prezes, Kolega Wojciech dokładnie przekazali nam czym w minionym sezonie się zajmowali. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Kolega Rafał wskazał co Zarząd robił dobrze a co musi jeszcze poprawić. Kulminacyjnym momentem było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Wszyscy Koledzy otrzymali więcej głosów za niż przeciw. Gratulujemy Zarządowi Koła otrzymania absolutorium a głosy przeciw niech zmobilizują Kolegów do dalszej pracy, a My na pewno pomożemy bo to nie łatwy kawałek chleba. Później dyskutowaliśmy o uchwałach, wnioskach, planach na nowy sezon, problemach, każdy mógł wyrazić swoje zdanie. Ukłonem w stronę naszych Kolegów którym stan zdrowia nie pozwala już na aktywne uczestnictwo w życiu łowieckim było zwolnienie ich z składek oraz z dodatkowych opłat, te uchwały otrzymały 100 % poparcie. Przedstawione zostały propozycje kandydatów do odznaczeń łowieckich. Najważniejsze sprawy dla naszego Koła zostały omówione. Nasze zebranie dobiegało końca.

Ostatnimi punktami walnego Zebrania było ogłoszenie Królów Polowania za sezon 2023/2024. Pamiątkowe puchary wręczali Łowczowie, Koledzy Jakub i Edward.

Królem Polowań Indywidualnych został Kolega Maciej. Gratulujemy.

Pierwszym Vice Królem Polowań Indywidualnych został Kolega Andrzej. Gratulujemy.

Drugim Vice Królem Polowań Indywidualnych został Kolega Dariusz. Gratulujemy.

Królem Polowań Zbiorowych został Kolega Michał. Gratulujemy.

Pierwszym Vice Królem Polowań Zbiorowych został Kolega Dariusz. Gratulujemy.

Drugim Vice Królem Polowań Zbiorowych został Kolega Zbysław. Gratulujemy.

Kolejny raz Zarząd docenił również myśliwych, którzy pozyskali najwięcej drapieżników.

Królem Polowań na Drapieżniki został Kolega Dariusz. Gratulujemy.

Pierwszym Vice Królem Polowań na Drapieżniki został Kolega Sebastian. Gratulujemy.

Drugim Vice Królem Polowań na Drapieżniki został Kolega Maciej. Gratulujemy.

Wszystkim uhonorowanym myśliwym jeszcze raz Gratulujemy, DarzBór. Mamy nadzieję, że w obecnym sezonie pozostali Koledzy również włączą się w walkę o Króla Polowań choćby w polowaniu na drapieżniki.

Na zakończenie zebrania jak zwykle Kolega Maciej przygotował smaczny posiłek. Po części oficjalnej przyszedł czas na bardziej swobodne debaty i dyskusje, bo o łowiectwie zawsze warto porozmawiać.

DarzBór.