Zarząd Koła Łowieckiego nr 41 Jeleń w Nowym Tomyślu informuje, że walne zebranie sprawozdawczowyborcze odbędzie się dnia 06.05.2023 o godzinie 12.00 w naszej Stanicy na Przyłęku. Proponowany plan przebiegu zebrania dostępny jest w systemie ekep w zakładce kancelaria. Został również do wszystkich Kolegów rozesłany.

Darz Bór.