Na początku października Koledzy z grupy roboczej z obwodu 217 przygotowali poletka łowieckie dla zwierzyny na zimowe miesiące. Koledzy Kuba, Przemek, Mariusz, Łukasz oraz nasz stażysta Norbert najpierw poworkowali żyto w magazynie a następnie przewieźli je do zasiewu na poletka w rejon Lewiczynka i leśniczówki Ostena Młyn. Poplon gorczycy został zaorany i w to miejsce zasiano żyto, które dostarczy zimą karmy dla jeleni, saren, dzików oraz zajęcy. Swój sprzęt rolniczy użyczył nasz stażysta Norbert. Przed nastaniem mrozów nasze poletka znowu się zazielenią.