Po kontroli naszych łowisk przez pracowników Lasów Państwowych zdecydowano, że kilka urządzeń łowieckich nie nadaje się do naprawy tylko najlepszym rozwiązaniem będzie ich całkowite rozebranie. W sobotę 02 marca Koledzy Mariusz i Michał, stażysta Norbert oraz młody fascynat łowiectwa Szymon rozebrali paśnik na rejonie Lewice I. Tego dnia oprócz paśnika zdemontowano dwie ambony, które mogły stwarzać niebezpieczeństwo dla myśliwych oraz innych przypadkowych osób. Zachęcamy Kolegów z pozostałych obwodów do naprawy podniszczonych urządzeń łowieckich.

Darz Bór.