Koledzy Łowczowie zapraszają wszystkich myśliwych selekcjonerów oraz pozostałych z naszego Koła do wzięcia udziału w polowaniu „Złoty Kozioł”. Polowanie rozpocznie się spotkaniem na Stanicy w piątek 04.08.2023 o godzinie 18.30. Planowane są 4 wyjścia, zakończenie w niedzielę rano 06.08.2023 po porannym polowaniu na Stanicy.

Zasady punktowania:

  1. Perukarz.
  2. Myłkus.
  3. Szydlarz (czysty).
  4. Najstarszy wiekiem kozioł.
  5. Pozostałe kozły.
  6. Dziki.
  7. Drapieżniki.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszają Koledzy Edward i Jakub.

Darz Bór.