W dniach od 25.05.2022 do 29.05.2022 na terenie naszych obwodów polowali myśliwi z Niemiec na majowe kozły oraz dziki. Polowało 4 myśliwych w tym świeżo upieczona Diana, która pozyskała swojego pierwszego rogacza. Goście za zachodniej granicy dzięki naszym Kolegom pozyskali 9 rogaczy i 3 dziki.

Wszytki zaangażowanym w obsługę polowania składamy podziękowania.

Darz Bór.