Polowaliśmy na obwodzie 222 i 223. Prowadzącymi polowanie byli Krzysztof Stryczyński i Tomasz Szulc. Strzeliliśmy 3 łanie, 2 dziki i kozę.

Królem polowania został Bartosz Pigla – strzelił 2 łanie, I w-ce Królem został Maciej Downar-Dukowicz pozyskał łanię i dzika, II w-ce Królem pozyskując dzika został Kazimierz Chylak. Sarnę kozę strzelił Tomasz Szulc.