Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu uprzejmie informuje, że tegoroczna ocena odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu- Antoninku (ul. Bałtycka 79).

Termin oceny: 22 kwietnia 2023 roku
Miejsce oceny: sala pod osią strzelecką MKS DIANA- strzelnica ZO PZŁ Poznań

HARMONOGRAM OCENY

900-1200– Koła Łowieckie okręgu poznańskiego o numerach od 54 do 119 dzierżawiące obwody na terenie tutejszego ZO

1200-1500– Koła Łowieckie okręgu poznańskiego o numerach od 1 do 53 włącznie oraz Koła zamiejscowe, dzierżawiące obwody na terenie tutejszego ZO

Przypominamy, że ocenie prawidłowości odstrzału podlegają wszystkie trofea samców jeleni, danieli oraz muflonów pozyskanych na terenie obwodów ZO PZŁ w Poznaniu (z wyłączeniem trofeów pozyskanych w drodze polowania komercyjnego, których trofea zostały już ocenione).