Jak co roku uczciliśmy święto naszego patrona Św.Huberta.
Tradycyjnie spotkaliśmy się przy figurce Św. Huberta, gdzie nasz kolega ksiądz Mariusz Kroll odprawił mszę św. w intencji myśliwych, leśników, sympatyków łowiectwa i zmarłych kolegów. W mszy oprócz członków Koła uczestniczyli okoliczni mieszkańcy oraz uczniowie współpracującego z naszym Kołem Gimnazjum w Miedzichowie.
Po mszy odebraliśmy ślubowanie od nowego członka Koła Dariusza Pluskoty. Złożyliśmy też gratulacje z okazji jubileuszu 25 lecia członkostwa w PZŁ koledze Andrzejowi Pluskocie.
Następnie udaliśmy się do naszej Stanicy na poczęstunek i przystąpiliśmy do odprawy przed polowaniem. Polowanie prowadził Prezes Zdzisław Worsa i Grzegorz Dutka. Krótkie polowanie okazało się szczęśliwe dla Tomasza Szulca, który został Królem strzelając łanię jelenia. I w-ce królem został Michał Werbowy – 2 dziki. II w-ce królem został Przemysław Kaczmarek – dzik. Czwartego dzika strzelił Grzegorz Dutka. Sarnę kozę Kazimierz Chylak i lisa Wojciech Śliczner.