Dnia 28.04.2022 na obwodzie 217 w okolicy wsi Zawada grodziliśmy zasiewy jare przed jeleniami, których stany na ww. obwodzie utrzymują się jak widać na bardzo wysokim poziomie. Do pracy zgłosili się zmobilizowani i w pełnym składzie nasi stażyści. Pieczę nad przyszłymi myśliwymi sprawowali członkowie naszego koła.