Na przełomie maja i czerwca w naszym kole polowali myśliwi z Niemiec na sarny rogacze. Nad organizacją i przebiegiem polowania czuwał nasz Kolega Łowczy – Edziu. Polowało 3 myśliwych w tym jedna Diana. Myśliwi odstrzelili razem 8 kozłów oraz 2 dziki.

Myśliwych przywitała piękna pogoda. Pełnia wiosny czyli najpiękniejszy czas w roku oraz wzorowo przygotowane polowanie na długo pozostaną w pamięci Kolegom z Niemiec.

Kolegom Edziowi, Maciejowi, Rysiowi, Grzegorzowi, Kubie oraz Rafałowi za poświęcony swój wolny czas i zaangażowanie Dziękujemy.

Darz Bór.