Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu uprzejmie informuje, że tegoroczna ocena odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu- Antoninku (ul. Bałtycka 79).

Termin oceny: 13 kwietnia 2024 roku
Miejsce oceny: sala pod osią strzelecką MKS DIANA- strzelnica ZO PZŁ Poznań

HARMONOGRAM OCENY

900-1200– Koła Łowieckie okręgu poznańskiego o numerach od 1 do 53 dzierżawiące obwody na terenie tutejszego ZO

1200-1500– Koła Łowieckie okręgu poznańskiego o numerach od 54 do 119 włącznie oraz Koła zamiejscowe, dzierżawiące obwody na terenie tutejszego ZO

Przypominamy, że ocenie prawidłowości odstrzału podlegają wszystkie trofea samców jeleni, danieli oraz muflonów pozyskanych na terenie obwodów ZO PZŁ w Poznaniu (z wyłączeniem trofeów pozyskanych w drodze polowania komercyjnego, których trofea zostały już ocenione).

Każde trofeum powinno być zaopatrzone w metryczkę z następującymi danymi:

  1. Koło Łowieckie,
  2. Nr obwodu,
  3. Nadleśnictwo,
  4. Nazwisko i imię myśliwego,
  5. Gatunek zwierzyny,
  6. Rodzaj odstrzału,
  7. Data odstrzału.