Sobota, 18.09.2021r.
Nowy Tomyśl

Aktualna faza ksieżyca:

Pełnia - przybywa

Wschód Zachód
Słońce 6:34 19:04

Kalendarz księżycowy >>>

Walne Zgromadzenie 2013

   W dniu 27.04.2013r. w restauracji „Zacisze” w Nowym Tomyś›lu, odbył‚o się™

Walne Zebranie czł‚onków Koła.

     Zebraniu przewodniczył‚ i sprawnie przeprowadził Kol. Michał‚ Tybiszewski. Sekretarzem zebrania wybrany został Kol. Tomasz Szulc. Do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał‚ i Wniosków powołani zostali koledzy: Mariusz Kroll, Roman Kozieł i Karol Siemion.    

      Realizując przyję™ty porzą…dek obrad wysłuchaliś›my sprawozdań„ z dział‚alnoś›ci Zarzą…du za rok ubiegły, czyli sprawozdania Prezesa - Zdzisł‚awa Worsy, Łowczego - Wojciecha Pluskoty, Skarbnika – Zbigniewa Szulca, Sekretarza – Ryszarda Pigli oraz Członka Zarzą…du – Grzegorza Dutki.

Następnie wysł‚uchaliś›my sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej Przewodniczą…cy

Zdzisław Grześ›kowiak. 

 

 Podjęto uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z dział‚alnoś›ci Zarzą…du za rok ubiegł‚y oraz

  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu             

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

- w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.  

 

       W kolejnym punkcie obrad Zarzą…d Koł‚a przedstawił‚ plan dział‚alnoś›ci i budżetu Koł‚a na rok bieżą…cy, który po czasie na dyskusje został przyję™ty i uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Jedną… z ważniejszych uchwał na tym Zgromadzeniu, ale i w historii naszego Koła był‚o przyję™cie uchwał‚y o budowie siedziby koła – stanicy myśliwskiej. Wybrany został‚ zaproponowany przez Ł‚owczego komitet budowy w skł‚adzie: Worsa Zdzisł‚aw, Pluskota Wojciech, Szulc Zbigniew, Grześkowiak Zdzisł‚aw, Bł‚achowiak Adam, Piwowarski Zbigniew, Radwański Ryszard, Siemion Karol, Wyrwa Krzysztof i Wesoł‚y Krzysztof.

 

 

 Tradycyjnie uroczystę… oprawę™ miał‚o ogł‚oszenie Króli Polowań„ minionego sezonu a zostali nimi:

W kategorii polowań indywidualnych:

    Król Sezonu – Ryszard Radwański     I – wice Król – Edward Napierała     II – wice Król – Krzysztof Wyrwa

W kategorii polowań zbiorowych: 

   Król Sezonu – Grzegorz Kraska    I – wice Król – Grzegorz Dutka    II- wice Król – Jan Pigla

 

Na zakończenie zjedliś›my przygotowany obiad oraz zasponsorowany przez Kol. Adama Błachowiaka smaczny tatar z …. czego to tylko Adam wie. Walne udzieliło również gł‚osu Królom sezonu.

 

 

wiecej zdjęć‡ w galerii

Drukuj
Wykonanie strony - darcom.pl