Sobota, 18.09.2021r.
Nowy Tomyśl

Aktualna faza ksieżyca:

Pełnia - przybywa

Wschód Zachód
Słońce 6:34 19:04

Kalendarz księżycowy >>>

Krutla 2013

W dniu 20.04.2013r. odbył‚o się™ coroczne obowią…zkowe przystrzelanie broni myś›liwskiej oraz kolejna edycja Zawodów Koła o Puchar Prezesa.  

           W dniu tym spotkaliś›my się™ o godzinie 900 na strzelnicy myś›liwskiej w Krutli. Czł‚onkowie naszego Koł‚a przystą…pili do sprawdzania swoich broni pod opieką… fachowców szczególnie pod ką…tem prawidł‚owego ustawienia przyrządów celowniczych.

              Część‡ z nas wzi곂a udział‚ w zawodach koła o Puchar Prezesa. Konkurencje ś›rutowe strzelaliś›my w 100% i był‚y to Oś›, Przeloty. Krąg i Zają…c oraz na 50% konkurencje kulowe, czyli Dzik w przebiegu i Kozioł. Maksymalnie można był‚o zdobyć‡ 400pkt.

 

     Mistrzem Koła i zarazem zdobywcą… Pucharu Prezesa został‚ Piotr Żołę™dziowski osią…gają…c wynik 369 pkt. Miejsce drugie zajął Zbigniew Piwowarski z wynikiem 340 pkt. i miejsce trzecie Marian Nowak 337 pkt.

Po zakoń„czeniu zawodów zjedliśmy smaczny posiłek oraz odbyło się™ szkolenie z zasad bezpieczeństwa i regulaminu polowań„.

 

 

I miejsce Piotr Żołędziowski

II miejsce Zbigniew Piwowarski

III miejsce Marian Nowak

Wyniki

 Wię™cej zdjęć‡ w galerii "inne"

Drukuj
Wykonanie strony - darcom.pl