Sobota, 01.10.2016r.
Nowy Tomyśl

Aktualna faza ksieżyca:

Nów - przybywa

Wschód Zachód
Słońce 6:56 18:33

Kalendarz księżycowy >>>

Obowiązkowe przystrzelanie broni.

Drukuj

Koledzy ! 
Informujemy, że obowiązkowe przystrzelanie broni, szkolenie z regulaminu polowań oraz tradycyjne strzeleckie zawody Koła odbędą się dnia 14.05.2016 (sobota) o godz. 9,00 na Krutli.

 

Uwaga - w zakładce aktualności dodano - Uchwałę z 30.04.2016r.

Drukuj

W zakładce tej pojawiać się będą wszystkie najnowsze uchwały,

okólniki i zarządzenia - proszę tam zaglądać.

( w lepszej rozdzielczości )

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

Drukuj

Polowanie myśliwych z Danii

Drukuj

    W dniach 21-22.11.2015r. polowało u nas 14 kolegów z Danii.

W trakcie tego dwudniowego polowania strzeliliśmy 26 dzików, łanię i 2 lisy.

 

Polowanie prowadzili: Zbysław Ludwiczak, Dariusz Szulc i Krzysztof Wyrwa.

 

Zamieszczone zdjęcia wykonał Bartosz Skrzypczak.

 

 

     
     
 
     
   
     
   
   

Hubertus 2015

Drukuj

    

 

    Jak co roku uczciliśmy święto naszego patrona Św.Huberta.

Tradycyjnie spotkaliśmy się przy figurce Św. Huberta, gdzie nasz kolega ksiądz Mariusz Kroll

odprawił mszę św. w intencji myśliwych, leśników, sympatyków łowiectwa i zmarłych kolegów.

W mszy oprócz członków Koła uczestniczyli okoliczni mieszkańcy oraz uczniowie współpracującego

z naszym Kołem Gimnazjum w Miedzichowie.

 

Po mszy odebraliśmy ślubowanie od nowego członka Koła Dariusza Pluskoty. Złożyliśmy też gratulacje z

okazji jubileuszu 25 lecia członkostwa w PZŁ koledze Andrzejowi Pluskocie.

 

Następnie udaliśmy się do naszej Stanicy na poczęstunek i przystąpiliśmy do odprawy przed polowaniem.

Polowanie prowadził Prezes Zdzisław Worsa i Grzegorz Dutka.

Krótkie polowanie okazało się szczęśliwe dla Tomasza Szulca, który został Królem strzelając łanię jelenia.

I w-ce królem został Michał Werbowy - 2 dziki. II w-ce królem został Przemysław Kaczmarek - dzik.

Czwartego dzika strzelił Grzegorz Dutka. Sarnę kozę Kazimierz Chylak i lisa Wojciech Śliczner.

     
     
     
     

Plan polowań zbiorowych

Drukuj

Jubileusz 65-lecia Koła.

Drukuj

Jubileusz 65-lecia Koła.

 

 

 

     Dnia 22 sierpnia 2015 nasze Koło obchodziło jubileusz 65-lecia swojego istnienia.
Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą odprawioną przez myśliwego, członka naszego Koła, a jednocześnie księdza, kolegę Mariusza Krolla. Masza święta miała uroczysty charakter, wzięli w niej udział nasi myśliwi  z rodzinami, zaproszeni goście.

Uroczystą oprawę zapewnił zespół trębaczy myśliwskich.        
     Po mszy świętej udaliśmy się wszyscy na naszą Stanicę Myśliwską w Przyłęku. Tu miały miejsce dalsze obchody naszego święta.
Część oficjalną otworzył nasz Prezes kol. Zdzisław Worsa. Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru. Następnie odbyło się powitanie nas, myśliwych Koła Łowieckiego nr 41 "JELEŃ" oraz naszych rodzin. Prezes wraz z Łowczym powitali następnie przybyłych, zaproszonych gości. Byli wśród nich m. in. władze naszego Zarządu Okręgowego PZŁ, władze samorządowe z naszego terenu: Starosta nowotomyski, wójt gminy Miedzichowo, burmistrz gminy Lwówek, władze Nadleśnictw Bolewice i Grodzisk Wlkp. Wśród przybyłych byli także myśliwi z naszego zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego z Haderslev z Dani oraz przedstawiciele Kół Łowieckich sąsiadujących z naszym.

W uroczystości wzięli również udział leśnicy z leśnictw, na których terenach polujemy. Wśród gości znajdowali się także sponsorzy oraz byli myśliwi - niegdysiejsi członkowie naszego Koła.
Łącznie w naszym święcie wzięło udział blisko 180 osób.
    Po powitaniu Prezes przedstawił kilka ogólnych informacji na temat myślistwa w Polsce. Czym ono jest, czym się zajmuje. Kim jest myśliwy i jak ważna jest jego rola w szeroko rozumianej ochronie przyrody. Następnie podał kilka informacji na temat naszego Koła oraz naszej działalności. Wyraził też podziękowanie kilku naszym członkom za wkład włożony w budowę naszej Stanicy Myśliwskiej.
Następnie odbyła się bardzo doniosła i przyjemna dla nas, myśliwych KŁ nr 41 "JELEŃ", chwila. Nastąpiło bowiem uroczyste odznaczenie naszego Koła Honorowym Żetonem Zasługi - ZŁOM. Jest to najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać koło łowieckie. Medalem  udekorował nasz sztandar Łowczy Wojewódzki - kol. Zbigniew Zieliński. Następnie kol. Zieliński udekorował niektórych naszych myśliwych Medalami Zasługi Łowieckiej. Byli to: kol.Wojciech Pluskota, kol. Eugeniusz Słociński, kol. Kazimierz Chylak, kol. Krzysztof Stryczyński, kol. Edward Napierała, kol. Mieczysław Bartkowiak - pośmiertnie.
    Po tych niezwykle miłych momentach swoje krótkie przemówienia wygłosili niektórzy z zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in.: Łowczy Okręgowi - Zbigniew Zieliński, Starosta nowotomyski - Ireneusz Kozecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice - Tadeusz Szymański, Wójt Gminy Miedzichowo - Stanisław Piechota, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Grodzisk - Wojciech Niemiec, myśliwi z Koła Łowieckiego "Drop" w Poznaniu, Sołtys wsi Przyłęk - Bogusław Nowak, myśliwi z Koła Łowieckiego "Cietrzew" z Warszawy, oraz z Koła Łowieckiego "Wycinek" w Nowym Tomyślu.
Następnie głos zabrał nasz Prezes jeszcze raz dziękując wszystkim za przybycie oraz zaprosił na zabawę do białego rana.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

WALNE ZEBRANIE 2015r.

Drukuj

              W dniu 9 maja 2015r. w Stanicy Myśliwskiej w Przyłęku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła.

Zebranie zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Zebraniu przewodniczył Maciej Downar a sekretarzem i protokolantem wybrany został Przemysław Kaczmarek.

W części sprawozdawczej najważniejszymi punktami były:

- sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły.

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła.

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za rok ubiegły.

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

- przedstawienie oraz zatwierdzenie w drodze uchwały planu działalności i budżetu na rok następny.

W części wyborczej:

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sposobu wyboru Zarządu Koła oraz członków pozostałych organów i delegatów.

- wybór Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku dokonanych wyborów do zarządu Koła wybrani zostali:

 

PREZES - Zdzisław Worsa

ŁOWCZY - Wojciech Pluskota

SEKRETARZ - Ryszard Pigla

SKARBNIK - Karol Siemion

CZŁONEK ZARZĄDU - Kazimierz Chylak

 

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 

Michał Tybiszewski - Przewodniczący

Edward Napierała - członek

Dariusz Szulc - członek

Cezary Krzyżański - członek 

 

Delegatami na Zjazd Okręgowy zostali Zdzisław Worsa i Wojciech Pluskota.

 

Na zakończenie Łowczy ogłosił króli minionego sezonu.

 

Polowania indywidualne:

 

I miejsce - Edward Napierała

II miejsce - Ryszard Radwański

III miejsce - Krzysztof Wyrwa

 

Polowania zbiorowe:

 

I miejsce - Wojciech Pluskota

II miejsce - Bartosz Pigla

III miejsce - Johan Madsen 

 

Na zakończenie Prezes Zdzisław Worsa w imieniu wszystkich członków koła podziękował Grzegorzowi Dutce,

Zbigniewowi Szulcowi oraz Zdzisławowi Grześkowiakowi za duży wkład pracy na rzecz naszego Koła. 

 

 

 

 

Drukuj

Przypominam, że z rozpoczęciem nowego sezonu sprawy z działu

aktualności z poprzedniego zostały przeniesione do archiwum. 

 

Wykonanie strony - darcom.pl